BANKACILIK SINAVI – BANKACILIK SINAVLARI SORULARI BANKACILIK SINAVI – BANKACILIK SINAVLARI SORULARI  

Go Back   BANKACILIK SINAVI – BANKACILIK SINAVLARI SORULARI > BANKACILIK > BANKACILIK SINAVI

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 04-30-2012, 01:46 PM   #1 (permalink)
Administrator
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 92
Standart Banka sınavları-halk bankası servis görevlisi giriş sınav soruları 2009

ALAN BİLGİSİ

1.Zirai faaliyetle uğraşan kolektif şirket ortaklarının geliri aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır?
A) Zirai kazanç
B) Ticari kazanç
C) Diğer kazanç ve iratlar
D) Serbest meslek kazancı
E) Gayrimenkul sermaye iradı

2.Malvarlığı hakları hiçbir bireye veya gruba verilmeyen mallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özel mallar
B) Yarı kamusal mallar
C) Kulüp mallar
D) Erdemli mallar
E) Ortak mallar

3.Cari dönem üretimine karşı devlet tarafından doğrudan bir talep yaratmamasına rağmen, bazı kaynakların devlet bütçesi aracılığıyla kişi ve kurumlar arası karşılıksız el değiştirmesi niteliği taşıyan kamu harcamalarına ne ad verilir?
A) Transfer harcaması
B) Cari harcama
C) Reel harcama
D) Yatırım harcaması
E) Sermaye harcaması

4. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında, gerçek harcama -transfer harcaması ayrımının öncüsü olan iktisatçıdır?
A) A. C. Pigou
B) J. M. Keynes
C) M. Friedman
D) J. K. Galbraith
E) J. E. Stiglitz

5. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
A) Katma değer vergisi
B) Gümrük vergisi
C) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
D) Özel tüketim vergisi
E) Motorlu taşıtlar vergisi

6. Aşağıdakilerden hangisi devredilebilen haklardan biri değildir?
A) Mülkiyet hakkı
B) Maddi olmayan mallar üzerindeki haklar
C) Telif hakkı
D) Alacak hakkı
E) İntifa hakkı

7. Aşağıdakilerden hangisi iş görme amacı güden sözleşmelerden biri değildir?
A) Yayın sözleşmesi
B) Vekalet sözleşmesi
C) Kefalet sözleşmesi
D) Hizmet sözleşmesi
E) Eser sözleşmesi

8. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanınca kaç yıllık süresi için atanmaktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

9.Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan bir kimsenin gaipliğine karar verilebilmesi için son haber alma tarihinden
itibaren kaç yıl geçmiş olması gerekmektedir?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) 10

10.Medeni Kanuna göre bir kimsenin mahkeme kararı ile ergin kılınabilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18

14. Bir ticari işletmenin satmak için aldığı ve üzerinde değişiklik yapmadan satışa
sunduğu varlıklara ne ad verilir?
A) Üretim
B) Malzeme
C) Mamul
D) Mal
E) Fire

11. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ile ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar fiil ehliyeti açısından aşağıdakilerden hangisi içerisine girer?
A) Sınırlı ehliyetsizler
B) Tam ehliyetsizler
C) Sınırlı ehliyetliler
D) Tam ehliyetliler
E) Kısıtlı ehliyetliler

15. BANKALAR HS. XXX
KASA HS. XXX
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) İşletmenin kasasındaki paranın, bankada açtırılan mevduat hesabına yatırılmasına
B) İşletmenin kasasındaki paranın, bankadan kullanılan kredi hesabına yatırılmasına
C) İşletmenin bankadaki mevduat hesabından havale gönderilmesine
D) İşletmenin bankadaki mevduat hesabına havale gönderilmesine
E) İşletmenin bankadaki mevduat hesabından kasaya para aktarılmasına

12. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmeden doğan borçların koşulları arasında yer almaz?
A) İlliyet bağı
B) Zenginleşme
C) Haksız fiil
D) Haklı bir sebebin bulunmaması
E) Fakirleşme

13. Türkiye’de uygulanmakta olan muhasebe meslek yasasına göre, işletmelerin muhasebe kayıtlarını tutmaya ve finansal
raporlarını hazırlamaya yetkili kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeminli mali müşavir
B) Bağımsız denetçi
C) Serbest muhasebeci mali müşavir
D) Hesap uzmanı
E) Ticaret sicil müdürlükleri

16.Hesap dönemi sonunda, mali tabloların işletmenin gerçek durumunu yansıtmasını sağlamak amacıyla eldeki varlıklarının, alacak ve borçlarının saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle tespit edilmesi işlemlerine ne ad verilir?
A) Kesin mizanın düzenlenmesi
B) Bilançonun düzenlenmesi
C) Aktif ve pasif hesapların kapatılması
D) Muhasebe içi envanter
E) Muhasebe dışı envanter

19.İşletmenin bilanço/ gelir tablosu kaleminin bir dönemden diğerine artış veya azalış farkının aynı kalemin önceki dönemdeki tutarına bölünerek, çıkan sonucun 100 ile çarpılmasıyla elde edilen artış veya azalış yüzdesinin ve mutlak farkın birlikte yorumlandığı analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fon akış analizi
B) Oran analizi
C) Dikey yüzde analizi
D) Trend analizi
E) Karşılaştırmalı tablolar analizi

17. İşletmenin bir dönemde gerçekleşen mal hareketleri aşağıdaki gibidir:
Tarih İşlem Miktar (adet) Birim Maliyet (TL) TUTAR (TL)
01 Ocak Dönem başı mevcudu 1.000 500 500.000
07 Ocak Alış 600 600 360.000
17 Ocak Satış 1.200
22 Ocak Alış 400 550 220.000
Bu bilgilere ve ilk giren ilk çıkar stokdeğerleme yöntemine göre satılan malların
maliyeti kaç TL dir?
A) 620.000
B) 648.000
C) 660.000
D) 780.000
E) 860.000

20. Bir kişi A TL sini yıllık % 25 basit faiz oranıyla8 aylığına, 3A TL sini yıllık % 40 basit faiz oranıyla 6 aylığına bankaya
yatırıyor. Toplam faiz geliri 2 300 TL olduğuna göre, 6 aylığına yatırılan paranın faiz getirisi kaç TL dir?
A) 1200
B) 1400
C) 1500
D) 1800
E) 1900

21. Yıllık % 50 bileşik faiz oranıyla bankaya yatırılan 20 000 TL 3. yılın sonunda kaç TL faiz getirir?
A) 47 500
B) 43 500
C) 40 000
D) 35 000
E) 30 000

22.Bir malın etiket fiyatı % x kârla belirleniyor. Etiket fiyatı üzerinden % 20 indirim yapılıyor. Bu malın satışından % 12 zarar edildiğine göre, x kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 10
D) 15
E) 20

23. B kentinin nüfusunun % 25 i A kentine göç ederse, A kentinin nüfusu % 50 artıyor. Göçten sonra A kentinin nüfusu 60 000 olduğuna göre, B kentinde kaç kişi kalmıştır?
A) 80 000
B) 72 000
C) 68 000
D) 60 000
E) 56 000

24. Faiz taşımayan 4 ay vadeli 5 100 TL nominal değerli bir senet, % 6 iskonto oranı üzerinden bugün bankaya iç iskontoyla kırdırılırsa ele kaç TL para geçer?
A) 4600
B) 4700
C) 4850
D) 4900
E) 5000

25. Bir kişi 2 ay sonra ödeyeceği ve nominal değeri 6 200 TL olan senedin yerine, daha sonra ödeyeceği ve nominal değeri 7 000 TL olan eşdeğer bir senet veriyor. Bu senedin vadesi kaç aydır? (Bu işlemde iç iskonto yöntemi ve iskonto oranı % 20 kullanılacaktır.)
A) 10
B) 8
C) 6
D) 5
E) 4

26. Maliyet değeri 12 000 TL olan bir makinenin faydalı ömrü 12 yıl olup hurda değeri 6 000 TL dir. Doğrusal amortisman yöntemine göre, bu makinenin yıllık amortisman tutarı kaç TL dir?
A) 350
B) 400
C) 450
D) 500
E) 600

27. Bir bankadan aylık % 2 faiz oranıyla alınan 80 bin TL lik kredi 36 ayda eşit taksitlerle geri ödenecektir. Buna göre aylık taksit miktarı kaç TL dir?
((1,02)36 @ 2 alınız.)
A) 2000
B) 2400
C) 3200
D) 3800
E) 4000

28. Bir bankadan 180 gün sonra ödenmek üzere 30 000 TL kredi istenmiştir. Banka faiz tutarını peşin olarak tahsil ettikten sonra 24 000 TL ödemede bulunmuştur. Buna göre, kredinin gerçek faiz oranı yüzde kaçtır?
(1 yıl = 360 gün)
A) 20
B) 25
C) 30
D) 40
E) 50

29. Bir ülke sermaye malı üretimini arttırabilmek için tüketim malları üretimini azaltıyorsa, bu ülke ekonomisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ekonomi, üretim imkânları eğrisi üzerinde yer almaktadır.
B) Kaynaklar etkin olarak kullanılamamaktadır.
C) Ekonomi, üretim imkânları eğrisi dışında kalan bir noktada yer almaktadır.
D) Ekonomi, üretim imkânları eğrisi içinde kalan bir noktada yer almaktadır.
E) Tüketim malları üretiminde kaynak israfı söz konusudur.

30.
I. Çevre kirliliği
II. Düşük ücretler
III. Yüksek faiz oranları
Yukarıdakilerden hangileri piyasa aksaklığı kapsamında değerlendirilir?
A) YalnızI
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) IIveIII
E) I,IIveIII

31. Sağlık Bakanlığının, armut yetiştiricileri tarafından kullanılan gübrenin yetişkin ve çocuklar üzerinde kanserojen etki yarattığını açıklaması durumunda armut piyasasında nasıl bir değişiklik gözlenir?
A) Denge fiyatı düşer, denge miktarı artar.
B) Denge fiyatı ve denge miktarı değişmez.
C) Denge fiyatı düşer, denge miktarı azalır.
D) Denge fiyatı yükselir, denge miktarı azalır.
E) Denge fiyatı yükselir, denge miktarı artar.

32. X malı çok küçük ancak pozitif bir talebin gelir esnekliği katsayısına
sahipse, bu mal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Zorunlu maldır.
B) Lüks maldır.
C) Düşük maldır.
D) Çok sayıda ikamesi vardır.
E) Çok sayıda tamamlayıcısı vardır.

33.
I. Tavan fiyatı uygulaması
II.Artan marjinal maliyetin varlığı
III. Tekel piyasalarının varlığı
Yukarıdakilerden hangileri piyasaların etkinliğe ulaşmasının önündeki engeller arasında yer alır?
A) YalnızI
B) Yalnız II
C) IveII
D) IveIII
E) IIveIII

34. Bir malın tüketilen miktarı arttıkça, azalan marjinal faydanın söz konusu olabilmesi için toplam faydanın ne şekilde değişmesi gerekir?
A) Artan oranda artması
B) Azalan oranda artması
C) Artan oranda azalması
D) Sabit oranda azalması
E) Sabit oranda artması

37. Bir malın değişen fiyatı karşısında talep eğrisinin tam esnek olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Marjinal gelir fiyata eşittir.
B) Marjinal gelir sıfırdır.
C) Talep eğrisi yatay eksene 90° diktir.
D) Talep eğrisi pozitif eğimlidir.
E) Marjinal maliyet sıfırdır.

38. Tam rekabet koşullarında çalışan bir firma kapatma kararı alırsa, toplam zararı aşağıdakilerden hangisine eşit olur?
A) Toplam değişken maliyete
B) Minimum ortalama değişken maliyete
C) Ortalama toplam maliyete
D) Toplam sabit maliyete
E) Toplam maliyete

41. Yarı-zamanlı (part-time) olarak çalışan ancak tam zamanlı (full-time) çalışmak isteyen bir kişinin resmi işsizlik istatistiklerindeki durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşsizlere dahildir.
B) Yarı işsiz -yarı istihdam edilenlere dahildir.
C) İşinden memnunsa istihdam edilenlere, memnun değilse işsizlere dahildir.
D) İstihdama dahildir.
E) Yarı işsiz olarak kabul edilir.

42.Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin yer değiştirmesine neden olmaz?
A) Kamu harcamalarında azalma
B) Fiyatlar genel düzeyinde artış
C) Gelecekte elde edilmesi beklenen gelirde artış
D) Para arzında azalma
E) Diğer ülkelerin cari gelirinde artış

44. Çizilecek bir grafikte tüketim fonksiyonu ile 45° doğrusu arasındaki dikey uzaklık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırımlar
B) Tasarruflar
C) Dayanıklı tüketim malı harcamaları
D) Tüketim ve yatırım harcamaları arasındaki fark
E) Kamu harcamaları

45. Aşağıdakilerden hangisi tüketim fonksiyonunun bir bütün olarak yer değiştirmesine neden olmaz?
A) Servetteki değişme
B) Faiz oranındaki değişme
C) Beklenen gelirde değişme
D) Nüfustaki değişme
E) Harcanabilir gelirdeki değişme

46.
I. Doğal işsizlik oranı
II. Beklenen enflasyon
III. Toplam talep
Kısa dönem Phillips eğrisi, enflasyonla işsizlik arasındaki ilişkiyi incelerken yukarıda sıralanan değişkenlerden hangilerini sabit kabul eder?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

47. I. Çalışılan saat başına düşen sermaye miktarında azalma
II. Yeni sermaye malları yatırımında azalma
III. Kârlılık olanaklarında artış
IV. Yatırımlarda artış Resesyona giren bir ekonominin resesyondan çıkışına kadar olan gelişmelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I,II,IIIveIV
B) II,I,IIIveIV
C) II,I,IVveIII
D) II,III,IveIV
E) IV,I,IIveIII

48. A ülkesi X malının üretiminde B ülkesine göre daha düşük bir fırsat maliyetine sahipse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A ve B ülkeleri dış ticaretten herhangi bir yarar elde edemezler.
B) B ülkesi X malı üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.
C) A ülkesi X malı üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.
D) B ülkesi X malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
E) A ülkesi X malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.

GENEL KÜLTÜR

49. Küresel iklim değişiminin; sıcaklıkla ilgili hastalık ve ölümler, aşırı hava olayları ve hava kirliliğiyle ilişkili, kemirici kaynaklı hastalıklar, yetersiz gıda ve suya bağlı sorunlar, ruhsal ve beslenme sorunları gibi sağlık etkileri olacaktır. İklim
değişimiyle bağlantılı rahatsızlıkların başında alerjiler geliyor. Hava kirliliği solunum hastalıklarını önemli ölçüde artırıyor. İklim değişimi; yer seviyesindeki ozon ve karbondioksit miktarlarında, partikül madde seviyelerinde, kuraklıkta, orman yangınlarında, polenlerde, küf ve mantarlarda artışa neden olup solunan hava kalitesini çok bozuyor.
Örneğin son yıllarda sıklığı ve şiddeti artan sıcak hava dalgaları nedeniyle yazın ölüm ve acil servis başvuruları arttı. Bundan da en çok yaşlılar, kalp, damar ve solunum sistemi hastaları, bebekler etkileniyor. Artık dünyada bağ bozumu 1940′lı yıllara göre 1 ay önce yapılabiliyor. İklim değişimi yüzünden ölüm oranlarındaki artışta bir tür “erken hasat”.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Solunan havadaki kalitenin düşmesi sonucu alerjik hastalıkların görülme sıklığının arttığına
B) Küresel iklim değişiminin sadece iklimle ilgili değil yaşamın tüm alanları ile ilgili zincirleme etkisinin olacağına
C) Sera gazlarının etkilerinin azaltılması yönünde küresel çalışmaların başladığına
D) Belli yaşın üzerindeki bireylerin dolaşımla ve solunumla ilgili sorunlarında artış olduğuna
E) Ekinlerin olgunlaşması ve ürünlerin toplanması tarihlerinin daha erken dönemlere kaydığına

50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden” belirtilmektedir?
A) Karışmayayım dedim, ama dayanamadım.
B) Gençlerin bunu bilmesi gerekir.
C) Düşüncelerinin doğruluğunu kanıtlamalısın.
D) Yeterince çalışmadığından başarılı olamadı.
E) Kendini beğenmeyen insan yoktur.

51. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Resim yarışmasında ödül almış.
B) Otobüs, ineceğim yerde durmadı.
C) Pencereden bakan kişi kardeşim değil.
D) Dolaptaki çürümüş domatesleri çöp kutusuna attım.
E) Pazartesinin akşamları, yürüyüşe çıkarız.

52. Özellikle genç yazarlar dile gereken önemi vermiyorlar. Unutmamak gerekir ki yazarlar için dil herşeydir. Bir yazarın bu gerçeği anlamaması, anlatımının yanlışlarla dolu olması büyük bir hata. Yazarların üslupları güzel ya da kötü olabilir; ama dili kötü kullanan kişi, yazar olamaz, olmamalıdır. Çünkü her yazar öncelikle bir dil emekçisi, her yapıt da bir dil ürünüdür. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belli bir dil eğitiminden geçmemiş kişiler, yazar olamazlar.
B) Yazarların ilk ve temel koşulu dili doğru kullanmaktır.
C) Kendine özgü bir üslubu bulunmayan kişi yazar sayılmaz.
D) Yazarlar yaşlandıkça dili daha iyi kullanırlar.
E) Yazarın bir görevi de anadilini korumak ve geliştirmektir.

53.(I) Çocukluğumda evimizdeki plaklardan şarkılar dinledim.
(II) Müzik zevkim bu şarkılarla gelişti.
(III) Müzik alanında yapılmış doğru ve güzel işleri, yanlışlardan, kötülerden ayırmayı öğrendim.
(IV) Müzik için, beste yapmak için dünyaya geldiğimi fark ettim.
(V) Bestelerim beğenildikçe bende daha güzel eserler verme isteği doğdu.
Bu parçada numaralanan cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

54.
Ben şiirlerimde yaşam koşulları ağır diye karamsarlığa saplanıp kalmıyorum. Okurlarımı da iyimser olmaya yönlendiriyorum. Çünkü başarısızlıkların yanı başında başarı olanaklarının yattığına inanıyorum. Yapıtlarımda iyimserlik gerçeğini araştırıp bulmak isteyişim de buradan kaynaklanıyor. Ancak hiçbir zaman geleneksel anlamda bir mutluluk şairi değilim. Ama mutluluğa yönelik malzemeleri bulursam bunları yazmaktan da çekinmiyorum. Bu sözleri söyleyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A) Şiirleriyle okurlarını umutsuzluğa düşürmemeye çalışan
B) Konu bulmakta sıkıntı çekmeyen
C) İçinde bulunduğu koşulları kabullenmiş olan
D) Şiirde yeni bir çığır açtığını savunan
E) Yapıtlarında kendi yaşamını işlemekten kaçınan

55.
Geleneksel Oscar film ödülleri 25 Mart’ta Los Angeles’ta yapılan ödül töreniyle sahiplerine dağıtıldı.
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı yoktur?
A) Ne zaman?
B) Nerede?
C) Ne?
D) Kime?
E) Kim?

56.
Vatanın bütünlüğünün, milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu, milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararının
kurtarabileceği ilk kez hangi belgede açıklanmıştır?
A) Erzurum Kongresi kararlarında
B) Misak-ı Milli kararlarında
C) Halkçılık Bildirisi’nde
D) Sivas Kongresi sonuç bildirisinde
E) Amasya Tamimi’nde

57.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin otoritesini güçlendirmek için yaptığı uygulamalardan biri değildir?
A) Güçler birliği ilkesini benimsemesi
B) İstiklal Mahkemesi aracılığıyla yargı yetkisi üstlenmesi
C) İstanbul Hükümeti’nin bütün eylemlerini hükümsüz sayması
D) Düzenli bir ordu kurması
E) Kanun-i Esasiye uygun davranması

58.
Yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra alfabenin bütün yurtta altı ay gibi kısa bir sürede kullanılmasını kolaylaştıran eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk Dil Kurumu
B) Halkevleri
C) Millet Mektepleri
D) Köy Enstitüleri
E) Halkodaları

59.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “İnkılâbın hedefini kavramış olanlar onu daima muhafazaya muktedir olacaklardır” sözleri hangi ilkeyi işaret eder?
A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Devrimcilik
E) Laiklik

60. Aşağıdakilerin hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ulusçuluk” tanımı içinde yer almaz?
A) Var olan değerlerin korunmasında beraber hareket edilmesi
B) Beraber yaşamak hususunda ortak arzuya sahip olunması
C) Temelinin ırka ve dine dayalı olması
D) Zengin bir hatıra mirasına sahip olunması
E) Ulusun siyasal bakımdan varlığını ortaya koyması

61. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler kapsamında yer alır?
A) Basın hürdür sansür edilemez.
B) Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.
C) Herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı düzenleme hakkına sahiptir.
D) Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
E) Kimsenin konutuna dokunulamaz.

65. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek üzere toplanan Bakanlar Kurulu aşağıdakilerin hangisinin başkanlığında toplanır?
A) Milli Savunma Bakanı
B) Anayasa Mahkemesi Başkanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Adalet Bakanı
E) Başbakan

66. TC Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetler aşağıdaki durumların hangisinde kısıtlanamaz?
A) Sıkıyönetim
B) Sel felaketi
C) Savaş
D) Seferberlik
E) Olağanüstü hal

62. Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir?
A) Atatürk Araştırma Merkezi
B) Yüksek Öğretim Kurumu
C) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
D) Kültür ve Turizm Bakanlığı
E) Üniversiteler

67. İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla kurulan Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak çalışır?
A) TBMM
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Anayasa Mahkemesi
E) Başbakan

63. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?
A) Meclis soruşturması
B) Meclis araştırması
C) Genel görüşme
D) Gensoru
E) Referandum

68. Aşağıdakilerden hangisi hükümetler arası en büyük güvenlik teşkilatı olma özelliğine sahip Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) çalışma alanlarından biri değildir?
A) Ülkelerarası güvenliğin sağlanması için silahlanmanın kontrolü
B) Geniş kapsamlı bir istikrar hedefi çerçevesinde ülkelerde adil seçimlerin yayımlamak düzenlenebilmesi
C) İnsan haklarının güvence altına alınması için çaba gösterilmesi
D) Ulusal basın kuruluşlarının özgürlüklerinin desteklenmesi
E) Kyoto protokolünün ilgili ülkeler tarafından imzalanması sürecinin takip edilmesi

64. Cumhurbaşkanı’nın aşağıdaki görev ve yetkilerinden hangisi “yasama” ile ilgilidir?
A) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
B) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
C) Kararnameleri imzalamak
D) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek
E) Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak

69. Uluslararası Enerji Ajansının 2100 yılında toplam enerjinin “yenilenebilir enerji”den üretileceğini öngörmesinden hareketle aşağıdakilerden hangisi enerji yasası ile planlanması gereken enerji alanlarından biri değildir?
A) Buhar
B) Su
C) Fosil
D) Rüzgar
E) Güneş

70.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi global milli gelirin yüzde 15′ine sahip olup, Dünya TicaretÖrgütü (WTO) tahminine göre 2050 yılında dünyanın en büyük ilk5 ekonomisi arasında yer alamayacaktır?
A) Çin
B) Hindistan
C) Brezilya
D) Rusya
E) Almanya

71.
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerinden biri değildir?
A) Güvenilir olması
B) Coğrafi olarak her bölgede üretilebilmesi
C) Üretim maliyetinin düşük olması
D) Temiz olması
E) Kesintisiz olması

72.
Ilısu Barajı’nın yapımı ve su tutmaya başlaması ile birlikte sular altında kalması beklenen ve Türkiye’deki ve dünyadaki sivil toplum örgütleri tarafından engellenmeye çalışılan baraj projesi ile adı öne çıkan Artuklular döneminden kalan tarihi yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harran
B) Dara
C) Hasankeyf
D) Zeugma
E) Yusufeli

GENEL YETENEK

73.
A 5 .
. 3
*———-
. . . .
. . .
+————
B . . 5 7
Yukarıdaki çarpma işleminde A, B sıfırdan farklı rakamlardır ve her nokta bir rakamın yerini tutmaktadır.
Buna göre A + B en az kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 11

74.
y . z2 > 0
x2 . z < 0
x+y -z>0
olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) x.y<0
B) y.z>0
C) x.y.z <0
D) x.z
–<0
y
E) z+y -x<0

76.
Toplamları 282 olan ardışık üç çift tamsayının en küçüğü a, toplamları 249 olan ardışık üç tek tamsayının en büyüğü b dir.
Buna göre, a-b kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 11

81. Bir öğrenci ilk üç sınavında 100 üzerinden 40, 23 ve 37 almıştır. Puanlarının ortalaması 60 ın üzerinde ve girdiği tüm sınavlarda 70 in üzerinde puan alamadığına göre, bu öğrenci en az kaç sınava daha girmiştir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

82. Bir ipin ucuna, uzunluğunun 4 /9 u kadar ip ilave edilince ipin orta noktası 24 cm yer değiştiriyor.
Buna göre, ilave edilen ipin uzunluğu kaç cm dir?
A) 30
B) 36
C) 42
D) 48
E) 54

83. Cenk’in şimdiki yaşı, Ceren’in şimdiki yaşının 3 katından 1 fazladır. Ceren, Cenk’in şimdiki yaşına geldiğinde, ikisinin yaşları toplamı 75 oluyor.
Buna göre, Cenk ve Ceren’in şimdiki yaşlarının toplamı kaçtır?
A) 29
B) 33
C) 37
D) 41
E) 45

84. Bir kırtasiyeci aldığı her bir koli kalem için belli bir miktar eşantiyon kalem alıyor. Bu durumda kırtasiyecinin maliyeti yüzde 20 azalıyor. Kırtasiyeci 3 koli kalem aldığında kaç adet eşantiyon kalem alır? (1 koli içerisinde 12 adet kalem vardır.)
A) 9
B) 11
C) 15
D) 18
E) 22

85. Silindir şeklinde 60 m yüksekliğindeki bir havuz üstten akan bir muslukla 80 saatte doluyor. Dolu havuzu 140 saatte boşaltabilecek bir musluk, havuzun dibinden 15 m yukarıya takılıyor. Buna göre, iki musluk açık iken boş havuz kaç saatte dolar?
A) 110
B) 120
C) 140
D) 160
E) 180

86. Eşit kapasitedeki 12 işçi bir işi 20 günde bitirebiliyor. 4 gün çalıştıktan sonra aynı nitelikte 4 işçi daha çalışmaya katılıyor. İşin tamamı kaç günde biter?
A) 8
B) 10
C) 14
D) 16
E) 18

87. Boyutlarının uzunluğu 12m, 36m ve 42 m olan dikdörgenler prizması şeklindeki bir depoya en büyük ve eşit hacimli kaç tane küp şeklinde kutu, boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilebilir?
A) 64
B) 84
C) 112
D) 432
E) 672

YABANCI DİL İNGİLİZCE

109-112. sorular bir metin oluşturmaktadır. Soruları sırayla okuyarak cümlelerdeki boşlukları doğru şekilde tamamlayan kelimeyi veya ifadeyi bulunuz.
109) A large part of a child’s life is spent watching cartoons; ……………… it is important to find how much of a role gender stereotypes play in the media.
A) when
B) for example
C) in contrast
D) therefore
E) while

110 The findings suggest that the cartoons reveal ways ………………….. society’s view of gender is evolving.
A) if
B) in which
C) when
D) where
E) what

111 The trends in the cartoons ……………….. reflect such cultural and social changes as mothers in the workforce and fathers staying at home and raising the kids.
A) may
B) should
C) would
D) have to
E) must

112 These recent social and cultural changes …………………. our culture’s views of gender.
A) mustn’t have complicated
B) should have complicated
C) ought to have complicated
D) would have complicated
E) may have complicated

113. ve 114. sorularda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

113) Kültür turlarına meraklı gezginlerin olmazsa olmaz duraklarından birisi olan Göynük, İstanbul’a arabayla 2,5 saat uzaklıktadır.
A) Only 2,5 hour driveaway from İstanbul, Göynük has gained the interest of every traveler who is seeking cultural destinations.
B) Among the cultural destinations sought after by travelers, Göynük, a mere 2,5 hour driveaway from İstanbul comes at the top of the must-see stops list.
C) Göynük, one of the must-see stops for travelers who seek cultural destinations, is just a 2,5 hour driveaway from İstanbul.
D) If you are looking for cultural places to visit, then one of the must-see places is Göynük, which is only 2,5 hoursaway from İstanbul.
E) Göynük, a place that everybody looking for cultural destination must go and visit, is only 2,5 hoursaway from İstanbul.

114) 1991 yılında Finlandiya’da hayata geçen GSM altyapısı, bugün 200′den fazla ülkede 2 milyardan fazla insana hizmet vermektedir.
A) Overtwo billion people in more than 200 countries benefit from the GSM infrastructure created in Finland in 1991.
B) Serving overtwo billion people in more than 200 countries, GSM first started in Finland in 1991.
C) Finland, where the GSM infrastructure first started in 1991, serves overtwo billion people in more than 200 countries.
D) The GSM infrastructure created in Finland in 1991 serves overtwo billion people in more than 200 countries today.
E) GSM infrastructure, first started in Finland, has been serving2 billion people in over 200 countries since 1991.

115. ve 116. sorularda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

115) Imagine for a second that all the water in the world came from a single well. What wouldn’t we do to protect it?
A) Bir an için dünya üzerindeki bütün suların bir tek kuyudan çıktığını düşünelim. Onu korumak için neler yapmazdık?
B) Dünya üzerindeki bütün suların bir tek kuyudan çıktığını düşünecek olursak bu kuyuyu korumak için neler yapacağımızı bir an için hayal eder misiniz?
C) Dünya üzerinde suların tek bir kaynaktan çıkması bu kuyuyu korumak için neler yapmamız gerektiğini hayal ettirir mi bize?
D) Bir an için dünyadaki bütün suların bir kuyudan çıktığını hayal etsek bile o kuyuyu korumak için neler yapabileceğimizi hayal edebilir miydik?
E) Bütün suları tek bir kuyudan çıkan dünyada onu korumak için neler yapabileceğimizi bir an için bile hayal etmek istemiyoruz.

116) İstanbul Modern Art Museum is celebrating its fifth year with an exhibition of its renewed and expanded collection.
A) İstanbul Modern Sanat Müzesi beşinci kuruluş yılı kutlamaları arasında yenilenen ve genişleyen koleksiyonunun sergisi yer alıyor.
B) Beş yıl önce faaliyete geçen İstanbul Modern Sanat Müzesi, beşinci yıl kutlamalarına yenilenen ve genişleyen koleksiyonunun sergisi ile başlıyor.
C) İstanbul Modern Sanat Müzesi, beşinci yılını yenilenen ve genişleyen koleksiyonunun sergisi ile kutluyor.
D) İstanbul Modern Sanat Müzesi yenilenen ve genişleyen koleksiyonunu sergileyerek beşinci yılını kutluyor.
E) İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin beşinci yıl kutlamaları yenilenen ve genişleyen koleksiyonunun sergisi ile başlıyor.

117 -120. sorular aşağıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.

Do I know the value of my home in today’s market?
A common mistake home owner sellers make is to price their home too high, Nichole says. As a result, the property languishes on the market. “When a home sits for a long while, buyers start to wonder what is wrong with it,” she says. “The
best option is to come out of the gate priced right.”
To market a home competitively, sellers should research the final sales price of similar properties in their community. Updated sales information is available to agents through proprietary reports, but individual owners can also dig up sales data from public sources, says Amy Bohutinsky, vice president of an online real estate service that provides data on homes.
Online real estate sites may offer sales trend information for local neighborhoods, sales prices for comparable homes in the community, known as “comps,” and the average length of time homes have remained on the market, Bohutinsky
says. “It takes a lot of work to look at this data and figure how to price your home, but it’s important in order to come up with the right value,” she says.

117) What do most home owners are likely to do when they want to sell their house?
A) They leave it on the market for too long.
B) They make a mistake.
C) They price it right.
D) They put a price that is very expensive.
E) They think they will have more buyers if the price is high.

118) What is the disadvantage of having a house on the market for a long time?
A) It is difficult to determine the right price.
B) Buyers think there is something wrong with the house.
C) Homeowners sell the house for more than its value.
D) It results in a non-competitive real estate market.
E) Buyers cannot decide what the best option is.

119) To be able to pricea house right, home owners should …………………..
A) be competitive
B) hire agents who will provide proprietary reports
C) provide data to online sources
D) consult with real estate agencies in their community
E) find out the sale prices of similar houses in the neighborhood

120) What does “comps” mean?
A) sales prices for comparable homes in the community
B) sales trend information for local neighborhoods
C) the average length of time homes have remained on the market
D) online estate sites
E) the right value for similar houses
caner isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.