BANKACILIK SINAVI – BANKACILIK SINAVLARI SORULARI BANKACILIK SINAVI – BANKACILIK SINAVLARI SORULARI  

Go Back   BANKACILIK SINAVI – BANKACILIK SINAVLARI SORULARI > BANKACILIK > BANKACILIK SINAVI

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07-25-2011, 03:14 PM   #1 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart Genel Ekonomi Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir özelliği değildir?
A) iktisat bir sosyal bilimdir B) iktisat analitiktir* C) iktisat tarihsel bir bilimdir D) iktisat bir doğa bilimidir*
2. iktisatçının belli bir ekonomik sorunla ilgili bütün gerçekleri araştırıp toplama işine ne denir?
A) iktisadi analiz B) Betimleyici iktisat C) iktisat politikası D) Normatif iktisat*
3. Bir malın fiyatı artığında talep edilen miktar azalır ifadesi aşağıdakilerden hangisinin bir örneğidir?
A) Hipotez B) Önerme C) Varsayım D) Teori*
4. iktisatçı önce bir olayla ilgili gerçekleri toplayıp, bu gerçeklerden hareketle bazı ge-
nellemeler yapıyorsa, ne tür bir yöntem kullanır?
A) Tümevarım* B) Soyutlama** C) Mantıksal değerlendirme D) Tümdengelim*
5. Tümdengelim yönteminde iktisadi araştırma nereden başlar?
A) Gerçekleri toplama aşamasında** B) Gerçekleri tasnif aşamasında C) Teori oluşturma* D) iktisat politikası oluşturma
6. Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi amaç değildir?
A) Ekonomik serbestlik B) Ekonominin durgunluğa itilmesi* C) Milli gelirin adil olarak bölüşümü D) Fiyat istikrarı*
7. Bir firmanın üretim miktarının belirlenmesi, iktisadın hangi bölümüne girer?
A) Makro iktisat B) Mikro iktisat C) Normatif iktisat D) Pozitif iktisat*
8. Aşağıdakilerden hangisi, ortaçağ düşünürlerinin üzerinde durduğu bir konudur?
A) Tam rekabet piyasasında fiyat oluşumu **B) Dış ticaret fazlası***** C) Görünmeyen el*** D) Adil fiyat*
9. Aşağıdakilerden hangisi Merkantilist görüşle ilgilidir?
A) Değer teorisini açıklamışlardır. B) Faizin zaman boyutuna değinmişlerdir. C) Piyasa mekanizmasının işleyişini ilk defa açıklamışlardır.* D) Dış ticaret fazlasını önermişlerdir.*
10. Aşağıdakilerden hangisi Ricardo’nun incelediği konulardan biri değildir?
A) Rant* B)Emek-Değer Teorisi* C)Uluslar arası Ticaret** D) Adil Fiyat

CEVAPLAR
1. Burada doğru yanıt D seçeneğidir. Çünkü diğer seçeneklerde belirtilenler iktisadın bir *özelliği iken, iktisat bir doğa bilimi olmadığı için D seçeneği yanlıştır.*
2. Doğru yanıt B seçeneğidir. Çünkü soruda betimleyici iktisadın tanımı verilmiştir.*
3. Buradaki ifade bir varsayım örneğidir. Bu nedenle'doğru yanıt C dir.*
4. Burada doğru yanıt A seçeneğidir. Çünkü diğer seçeneklerden hiçbirinde böyle bir yöntem kullanılmaz.
5. Tümdengelim yönteminde, iktisadi araştı rma teori oluşturma aşamasında başladığı için doğru yanıt C
dir.*
6. Ekonominin durgunluğa itilmesi, bir iktisadi amaç olmadığı için doğru yanıt B dir.*
7. Burada doğru yanıt B dir. Çünkü bir firmanın üretim miktarının belirlenmesi bireysel karar birimlerinin davranışı ile ilgilidir. Bu da mikro iktisadın konusuna girer.*
8. Burada doğru yanıt D dir. Çünkü A ve C seçeneklerinde yer alan konular Klasik iktisatçıların üzerinde
durduğu konular iken; B şıkkında yer alan konu Merkantilistlerin üzerinde durduğu bir konudur.*
9. Bu soruda ilk üç seçenekte yer alan konular, Klasik iktisat ve Ortaçağ düşünürlerinin üzerinde durduğu konular iken, D seçeneğinde yer alan konu Merkantilistlerin üzerinde durduğu bir konudur. Bu nedenle doğru yanıt D dir.*
10. ilk üç seçenekte yer alan konular Ricardo'nun incelediği konular iken; Adil fiyat ortaçağ düşünürlerinin incelediği bir konudur. Bu nedenle doğru yanıt D dir.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 03:16 PM   #2 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart

EKONOMİ SORULARI - 2
1. Tatmin edildikleri sürece insanlara haz, tatmin edilmedikleri zaman insanlara ızdırap veren duygulara ne ad verilir?*
A) Tüketim B) Fayda C) Zarar D) ihtiyaç*
2. Malların ihtiyaçları karşılama özelliğine....................... denir.*
3. Sigara tiryakiliği yada alkol bağımlılığı ihtiyaçların hangi özelliğini gösterir?
A) Sonsuz olmaları* B) Şiddet bakımından farklılık göstermeleri C) Tatmin edildikçe şiddetlerinin artması D) ikame edilebilirlikleri*
4. Kıt kaynakları kullanan ve bu yüzden diğer mallar cinsinden belirli bir sosyal maliyeti olan mallara ..............mal denir.*
5. Aşağıdakilerden hangisi faydanın subjektif nitelik taşımasının nedeni değildir?
A) insanların zevk ve tercihlerindeki farklılıklar **B) Gelenekler*** C) Modadaki sürekli değişim** D) Mal fiyatları*
6. Eğer bir mal faydalı ancak kıt değilse, o mala....................... mal denir.*
7. Hizmetler,....................... ve....................... hizmetler olarak ikiye ayrılır.*
8. Aşağıdakilerden hangisi birincil üretim faaliyetidir?
A) Balıkçılık B) Bakkallık C) Toptancılık D) Bankerlik
9. Aşağıdakilerden hangisi, işgücü kavramı içerisinde yer almaz?
A) Üst düzey şirket yöneticisi B) Profosyonel Futbolcu** C) Öğretmen D) Atom Fizikçisi*
10. Aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan tüm insanlar.........olarak tanımlanabilir.

CEVAPLAR*
1. Sorudaki ifade ihtiyacın tanımı olduğu için doğru yanıt D dir.*
2. Malların ihtiyaçları karşılama özelliğine fayda denir.*
3. Sigara tiryakiliği yada alkol bağımlılığı, ihtiyaçların C seçeneğinde belirtilen özelliği dışında diğer özellikleri hakkında bir şey ifade etmez. Bu nedenle doğru yanıt C dir.*
4. Burada tanımı verilen mal, ekonomik maldır.*
5. Mal fiyatları objektif nitelik taşıdığından, faydanın subjektifliği için bir neden oluşturmaz. Bu nedenle doğru yanıt D dir.*
6. Faydalı ancak kıt olmayan mala, serbest mal denir.*
7. Hizmetler ticari ve kişisel hizmetler olarak ikiye ayrılır.*
8. Doğru yanıt A seçeneğidir. Çünkü, bakkallık, toptancılık ve bankerlik birer hizmet üretimidir.*
9. Burada doğru yanıt A seçeneğidir. Çünkü, üst düzey yöneticisinin sunduğu girişim yeteneği, ayrı bir üretim faktörü olarak değerlendirilir.*
10. Burada yanıt hanehalkıdır.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 03:17 PM   #3 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart

EKONOMİ SORULARI - 3*
1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, toplum üretim imkanları eğrisi içerisindeki noktalarda yer alır?*
A) Kaynaklar etkin bir şekilde kullanılmadığında. B) Kaynakların tümü kullanıldığında. C) Kişi başına gelir arttığında.** D) Gelir adil olarak dağıldığında.*
2. Bir ekonomide malların nasıl üretileceği sorunu, aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilgilidir?*
A) Toplumun sahip olduğu kaynaklar B) Sahip olunan teknoloji** C) Ekonomik sistem* *D) Gelir dağılımı*
3. Piyasa ekonomisinde hangi malların, nasıl ve kimin için üretileceği sorunları aşağıdakilerden hangilerinin faaliyetleri ile belirlenir?*
A) Devletin* B) Sosyal sınıfların** C) Parlamentonun** D) Üretici ve tüketicilerin*
4. insan ihtiyaçlarının, bu ihtiyaçları tatmin etmede kullanılan kaynaklardan daha fazla olması nedeniyle............sorunu ortaya çıkar.
5. iki mal arasında fırsat maliyetinin sabit olması, aşağıdakilerden hangisine neden olur?*
A)Artan üretim imkanları* B) Orijine göre dışbükey üretim imkanları C) Orijine göre içbükey üretim imkanları D) Doğrusal üretim imkanları*
6. Orijine göre iç bükey üretim imkanları eğrisi, aşağıdakilerden hangisinin* sonucudur?*
A) Azalan fırsat maliyetinin B) Sabit fırsat maliyetinin* C) Gelişen teknolojinin* D) Artan fırsat maliyetinin*
7. Üretim imkanları eğrisi sağa doğru kaydığında, aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A) Toplumun kaynakları artabilir B) Teknoloji gelişebilir* C) Kaynakların etkinliği azalır* D) Ekonomik büyüme gerçekleşir *
8. *Üretim imkanları eğrisi üzerindeki noktalar için aşağıdakilerden hangisi uygundur?*
A) Toplumun kaynakları etkin olarak kullanılmaktadır.* B) Toplumun kaynakları etkin olarak kullanılmamaktadır.
C) Eğri üzerindeki noktaları üretecek kadar kaynak yoktur. D) Ekonomide durgunluk vardır.*
9. Üretim imkanları eğrisinin dışındaki noktalar için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?*
A) Toplumun kaynakları tam olarak kullanılır.* B) Toplumun kaynakları tam olarak kullanılmaz. C) Sürekli teknolojik gelişme vardır.*** D) Toplumun kaynakları o noktadaki mal bileşimini üretmeye yetmez.*
10. Doğrusal üretim imkanları eğrisi.......ve.......... ilkelerini tanımlar.*

CEVAPLAR
1. Eğer bir toplum sahip olduğu tüm kaynakları etkin bir şekilde kullanamıyorsa; üretim imkanları eğrisi
içerisindeki noktalarda yer alır. Bu nedenle doğru yanıt A dır.*
2. Burada doğru yanıt C dir. Çünkü, bir ekonomide malların nasıl üretileceği sorunu, üretim teknolojisi ve üretimin organize edildiği ekonomik sistemle yakından ilgilidir.*
3. Piyasa ekonomisinde hangi malların, nasıl ve kimin için üretileceği sorunları, üretici ve tüketicilerin faaliyetleri ile belirlendiği için doğru yanıt D dir.*
4. insan ihtiyaçlarının bu ihtiyaçları tatmin etmede kullanılan kaynaklardan fazla olması nedeniyle kıtlık sorunu ortaya çıkar.*
5. Burada doğru yanıt D seçeneğidir. Çünkü, diğer seçeneklerden hiç birinde iki mal arasında fırsat maliyeti sabit değildir.*
6. Fırsat maliyetlerinin artması nedeniyle üretim imkanları eğrisi orijine göre içbükeydir. Bu nedenle doğru yanıt D dir.*
7. A, B ve D seçeneklerinde yer alan ifadeler sonucu, üretim imkanları eğrisi sağa doğru kayar.*Ancak C seçeneğinde üretim imkanları eğrisi sağa doğru kaymaz.*
8. Üretim imkanları eğrisi üzerindeki noktalarda varsayım gereği toplumun tüm kaynakları tam olarak kullanılır. Bu nedenle doğru yanıt A dır.*
9. Burada doğru yanıt D dir. Çünkü A seçeneğinde toplum üretim imkanları eğrisi üzerindeki, B seçeneğinde içerisindeki bir noktada yer alır. Sürekli teknolojik gelişme ise üretim imkanlara eğrisini sağa doğru, kaydırır.*
10. Doğrusal üretim imkanları eğrisi Kıtlık ve Fırsat Maliyeti ilkelerini tanımlar.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 03:19 PM   #4 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart

EKONOMİ SORULARI - 4
1. Tüketicinin, geliri artarken bir mala olan talebin artması için o malın nasıl bir mal olması gerekir? A) Normal B) Tüketim malı **C) Düşük* D) Serbest*
2. Arz eğrisinin eğiminin artan olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ürün etkisi B) Azalan fayda yasası *C) ikame etkisi* D) Azalan verimler yasası*
3. Bireysel talep eğrilerinden piyasa talep eğrisini elde etmek için aşağıdakilerden hangisini izlemek gerekir? A) Bir bireysel talep eğrisi ile tüketici sayısını çarpmak B) Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamını almak C) Belirli bir fiyat ile miktarı çarpmak D) Hanehalkı sayısı ile miktarı çarpmak*
4. Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebinde azalma yaratır? A) Zevklerdeki olumlu bir değişme* B) Parasal gelirdeki bir artış C) Diğer malların fiyatlarındaki bir artış* D) ikame malının fiyatındaki azalış*
5. Normal mal ile gelir arasındaki ilişki mala olan talebi; A) Artar** B) Azalır** C) Değişmez*** D) Önce azalır, sonra artar
6. Bir malın, hem ikame hem de tamamlayıcı malının fiyatı arttığında, mala olan talep;
A) Artar** B) Azalır** C) Değişmez** D) Yukarıdakilerin hepsi mümkündür.*
7. Diğer şartlar sabitken, bir malın fiyatındaki azalma neyle sonuçlanır ve ona ne ad verilir? A) Talepte bir artış* B) Talepte bir azalış* C) Talep edilen miktarda bir artış** D) Talep edilen miktarda bir azalış
8. Bir kilo elma 30 bin TL ve bir kutu kola 10 bin TL ise, elmanın kola cinsinden fiyatı......dır.*
9. Aşağıdakilerden hangisi arzı arttırmaz? A) Kaynak maliyetlerinin artması B) Teknolojinin gelişmesi C) Üreticilerin sayısının" artması D) Malın fiyatının artması*
10. İthal mallara uygulanan miktar sınırlamaları nedeniyle aşağıdaki etkilerden hangisi ortaya çıkar?*
A) İthal mallara olan talep artar* B) İthal mallara olan talep azalır C) İthal malların fiyatları azalır** D) İthal malların arzı azalır

CEVAPLAR
1. Burada doğru yanıt A dır. Çünkü, gelir ile normal mal arasında aynı yönde bir ilişki vardır.

2. Azalan verimler yasası, arz eğrisinin artan eğime sahip olmasının nedeni olduğu için, doğru yanıt D seçeneğidir.

3. Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamlarını almak yoluyla piyasa talep eğrisi elde edildiği için doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Zevklerdeki olumlu bir değişme ile parasal gelirdeki artış, mala olan talebi arttırır. Bu nedenle A ve B seçenekleri doğru yanıt değildir. C seçeneğinde ise diğer mal ile ilgili mal arasındaki ilişki verilmemiştir. Bu nedenle diğer mal fiyatındaki artışın etkisini belirleyemeyiz. ikame mal fiyatındaki azalış mala olan talebi azaltacağı için doğru yanıt D seçeneğidir.
5. Normal mal talebi ile gelir arasında, aynı yönde bir ilişki olduğu için doğru yanıt A seçeneğidir.
6. Bir malın ikame malının fiyatı arttığında, mala olan talep artarken; tamamlayıcı malının fiyatındaki
artış, mal talebini azaltır. Bu nedenle malın talebi artabilir, azalabilir veya değişmez. Dolayısıyla doğru
yanıt D dir.
7. Malın fiyatındaki azalma sonucu, o malın talep edilen miktarı artar. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.
8. Elmanın kola cinsinden fiyatı 3 tür. Çünkü elmanın fiyatı kola fiyatının üç katıdır.
9. Doğru yanıt A dır. Çünkü diğer seçeneklerde arz artarken, kaynak maliyetlerindeki artış arzın azalmasına neden olur.
10. İthal malların uygulanan miktar sınırlamaları, ithal malların ülke içindeki arzının azalmasına neden olur bu nedenle cevap D seçeneğidir.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 03:20 PM   #5 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart

Genel ekonomi sorularının bir kısmı bunlar. Devamı gelecek Banka sınavına girecekler kadar İİBF öğrencilerinin de işine yarayacağını düşünüyorum.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 04:34 PM   #6 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart

EKONOMİ SORULARI - 5*
1. bir malın tamamlayıcı malının fiyatı düştüğünde o malın piyasa denge fiyatı ve miktarı
nasıl değişir?
A) Sadece denge fiyatı artar* B) Sadece denge miktarı artar
C) Hem Denge fiyatı, hem de denge miktarı artar D) Denge fiyatı azalıp, denge miktarı artar*
2. Bir malın denge fiyatını aşağıdakilerden hangisi verir? A) Malın gerçek fiyatı ile girdi maliyetleri arasındaki fark. B) Piyasa arz ve talep eğrilerinin kesim noktası. C) Piyasa talebinin piyasa arzını aştığı fiyat düzeyi.* D) Devletçe belirlenen fiyat.*
3. Bir mal için karaborsanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Malın resmi fiyatı denge fiyatının üzerindedir. B) Malın resmi fiyatı denge fiyatına eşittir. C) Resmi fiyatlarda arz çok azdır.** D) Resmi fiyatlarda talep çok azdır.*
4. Bir mal için piyasa dengesi söz konusu iken, malın piyasa talebi değişmeden piyasa arzı
artarsa, aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Denge fiyatı düşer, denge miktarı değişmez B) Denge miktarı artar, denge fiyatı değişmez
C) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı azalır. D) Denge fiyatı düşer, fakat denge miktarı artar.*
5. Eğer bir malın arz miktarı talep miktarından fazla ise; A) Mal fazlası oluşur. B) Fiyatlar düşer, denge miktarı artar C) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı azalır. D) Talep fazlası oluşur.*
6. Bir malın arzı sabitken, tüketicilerin gelirindeki artış sonucu, aşağıdakilerden hangisi
olur?
A) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.* B) Denge miktarı artar ve denge fiyatı düşer.
C) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı atar. D) Denge fiyatı artar, fakat denge miktarı düşer.*
7. Aşağıdakilerden hangisi tavan fiyatların bir sonucu değildir? A) Arz fazlası oluşur. B) Kıtlık ortaya çıkar. C) Karaborsa oluşur. D) Talep fazlası oluşur.*
8. Aşağıdakilerden hangisi asgari ücret uygulamasının bir sonucudur? A) Bütün işgücü tam olarak istihdam edilir.* B) işgücüne aşırı talep oluşur. C) işsizlik ortaya çıkar.* D) Denge ücretinde bütün isteyenler iş bulabilirler*
9. Bir malın talebi sabitken, kaynak maliyetlerindeki artış sonucu;
A) Denge fiyatı düşer.* B) Denge miktarı artar
C) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı azalır. D) Denge fiyatı artar, fakat denge miktarı düşer.*
10. Bir malın arzı ve talebi aynı miktarda azalırsa A) Denge fiyatı düşer.* B) Denge miktarı azalır. C) Denge fiyatı artar denge miktarı azalır.* D) Denge fiyatı azalır fakat denge miktarı artar.

CEVAPLAR*
1. Bir malın tamamlayıcı malının fiyatının düşmesi, malın talebini artırır. Talepteki artış ise malın denge fiyat ve miktarını artırır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.
2. Bir malın denge fiyatı, o malın piyasa arz ve talep eğrilerinin birbirlerini kestiği noktada oluştuğu için doğru yanıt B dir.
3. Karaborsa, resmi fiyatlarda, arz talebe göre daha az olduğu için oluşur. Bu nedenle doğru yanıt C dir.
4. Piyasa arzının artması sonucu arz eğrisi sağa doğru kayar ve denge fiyatı düşerken, denge miktarı artar.
5. Bir malın arz miktarının, talep miktarından fazla olması nedeniyle; piyasada mal fazlası olur. Bu nedenle, doğru yanıt A seçeneği olur.
6. Tüketicilerin gelirinin artması ile talep artacağı için denge fiyat ve miktarı artar. Bu nedenle, doğru yanıt C seçeneğidir.
7. Tavan fiyatlarda, piyasa talebi piyasa arzından fazla olduğu için, kıtlık, karaborsa ve talep fazlası oluşur. Buna karşılık arz fazlası olmaz. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.
8. Asgari ücret uygulaması sonucu, işgücü arzı işgücü talebinden fazla olur. Bu da işsizliğin oluşmasına neden olur. Bu nedenle doğru seçenek C olmaktadır.
9. Kaynak maliyetlerindeki artış sonucu, arz azalır. Arzın azalması denge fiyatını arttırıp; . denge miktarını azaltır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.
10. Bir malın arz ve talebi aynı miktarda azalırsa denge fiyatı değişmezken; denge miktarı azalır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 04:36 PM   #7 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart

EKONOMİ SORULARI - 6*
1. i. ikame etkisi *** ii. Gelir etkisi *** iii. Ürün etkisi Yukarıdaki etkilerden hangileri, talep eğrisinin azalan eğime sahip olmasına neden olur?*
A) i* B) ii* C) i ve ii* D) ii ve iii*
2. Marjinal fayda pozitif ise toplam fayda ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Toplam fayda artar B) Toplam fayda azalır C) Toplam fayda değişmez D) Toplam fayda negatiftir*
3. Tüketici artığının nasıl oluştuğunu anlamak için hangi yasayı gözönünde tutmak gerekir?
A) Azalan verimler* B) Artan verimler* C) Azalan marjinal fayda D) Emek değer teorisi*
4. Eğer MUa/Pa* > Mub/Pb ise, tüketicinin dengeye gelebilmesi için* en uygun davranış, aşağıdakilerden hangisidir? A) A'nın tüketilen miktarını azaltması* B) A'nın tüketilen miktarını artırması C) A'nın tüketilen miktarını değiştirmemesi D) B'nin tüketilen miktarını artırması*
5. Marjinal fayda aşağıdakilerden hangisinin bir ölçüsüdür? A) Malın fiyatındaki azalış nedeniyle gelirdeki artışın.* B) Tüm mallardan daha fazla tüketilmesi nedeniyle toplam faydada ortaya çıkan artışın. C) Bir malın bir birim daha fazla tüketimi nedeniyle toplam faydadaki artışın. D) Malın fiyatındaki azalma nedeniyle faydadaki artışın.*
6. Tüketici hangi durumda sabit gelirini çok sayıda mal arasında optimal olarak dağıtır? A) Her bir malın marjinal faydası sıfır olduğunda.* B) Her zaman gelirin belli bir oranı tasarruf ettiğinde. C) Marjinal faydanın fiyata oranı her mal için eşit olduğunda D) Hiçbir maldan daha fazla satın alınamadığında*
7. Bir malın tüketilen miktarı arttıkça, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Toplam ve marjinal fayda artar.** B) Toplam ve marjinal fayda azalır. C) Sadece toplam fayda artar.*** D) Marjinal fayda azalırken, toplam fayda artar.*
8. Azalan marjinal fayda yasası, Aşağıdakilerden hangisini ifade etmez ? A) Tüketicinin üçüncü bardak çaydan hoşlanmayacağını. B) Tüketicinin bir maldan daha fazla satın alabilmesi için fiyatının düşmesi gerektiğini C) Bir malın tüketim miktarı artıkça, tüketilen en son biriminin faydasının azalacağını. D) Bir tüketicinin üçüncü kutu kolayı içtiğinde, ikinci kutu kola kadar fayda sağlayamayacağını.*
9. Aşağıdakilerden hangisi, tüketici dengesini değiştirmez? A) Tüketicilerin zevk ve tercihleri B) Mal fiyatları C) Tüketicinin geliri D) Teknolojik gelişme*
10. Bir malın tamamen tüketiminden dolayı tüketicinin elde ettiği doyuma ................... ***** denir

CEVAPLAR*
1. ikame ve gelir etkisi sonucu, talep eğrisi azalan eğime sahip olduğu için doğru yanıt C **seçeneğidir.
2. Marjinal faydanın pozitif olması, malın ek birimlerin tüketimi ile toplam faydanın artacağını gösterir. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.
3. Tüketici artığının nasıl oluştuğunu anlamak için azalan marjinal fayda yasasını göz önünde tutmak gerekir. Azalan ve artan verimler üretimle, emek değer teorisi ise bir malın maliyeti ile ilgilidir. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir.
4.*** Mua** >**Mub*** ******** Pa******* Pb
durumunda, eşitliğin yeniden dengeye gelebilmesi için, Mua/Pa ifadesinin azalması gerekir. Bunun için de, A malının fiyatı değişmediğinden A malının marjinal faydasının azalması gerekir. Bilindiği gibi bir malın marjinal faydası, o maldan tüketilen miktar arttığı zaman azalır. Bu nedenle tüketicinin yeniden dengeye gelebilmesi için A malından tükettiği miktarı arttırması gerekir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.
5. Marjinal fayda, bir malın tüketiminin bir birim arttırılması nedeniyle, toplam faydada ortaya çıkan artış olduğu için doğru yanıt C seçeneğidir.
6. Bunun için genel kural, her mala harcanan son liranın marjinal faydasının eşit olmasıdır. Bu ifade C seçeneğinde yer almaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir.
7. Bir malın tüketilen miktarı arttığı zaman, marjinal faydası azalırken toplam faydası artar. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.
8. Azalan marjinal fayda yasası, A seçeneğinde yer alan ifade dışında kalan diğer seçeneklerde yer alan ifadeleri açıklar. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.
9. Tüketicinin zevk ve tercihleri, mal fiyatları ve tüketicinin geliri, tüketici dengesinin belirleyicileri olduğu için; tüketici dengesini değiştirirler. Buna karşılık teknolojik gelişme tüketici dengesini etkilemez. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.
10. Burada da yer alan ifade Toplam Faydayı tanımlamaktadır.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 04:38 PM   #8 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart

EKONOMİ SORULARI - 7*
1. Bir malın fiyatı 7 TL. den 6 TL. ye düştüğünde, talep edilen miktar 1000 den 2000 e* çıkmaktadır. Buna göre talebin fiyat esnekliği kaçtır?
A) 8** B) 11* C) 6* D) 7
2. Bir mala ait gelir esnekliği 1,5 olarak bulunmuştur. Buna göre bu malı aşağıdakilerden hangisi "betimler? A) Esnek maldır.** B) Esnek olmayan maldır.* C) Normal maldır* D) Düşük maldır.*
3. Eğer çapraz talep esnekliği negatif ise, bu iki mal;
A) Tamamlayıcı maldır.* B) ikame maldır.
C) Pozitif esnekliğe sahip maldır.** D) Negatif esnekliğe sahip maldır.*
4. Talep esnekliği aşağıdakilerden hangisinin bir ölçüsüdür?
A) Gelirdeki %1 lik değişime karşılık talep miktarındaki değişimin.
B) Malın fiyatındaki %1 lik değişime karşılık talep miktarındaki değişimin.
C) Malın fiyatındaki %1 lik değişime karşılık talep miktarındaki yüzde değişimin.
D) Malın fiyatındaki bir değişime karşılık talep miktarındaki yüzde değişimin.*
5. Eğer mala olan talep esnek ve malın fiyatı artarsa, üretici için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Satış miktarı azalır** B) Satış miktarı artar** C) Satış miktarı değişmez** D) Satış miktarı önce azalır sonra artar*
6. Aşağıdaki durumların hangisinde, talebin esnek olduğu söylenir? A) Talep esnekliği pozitif olduğunda B) Talep esnekliği birden büyük olduğunda C) Talep esnekliği negatif olduğunda* D) Talep esnekliği sıfır olduğunda*
7. Bir malın talep edilen miktarındaki oransal artış, malın fiyatındaki yüzde azalıştan küçük ise; talebin fiyat esnekliğinin değeri aşağıdakilerden hangisi olur? A) Ed < 1* B) Ed = 1* C) Ed > 1* D) Ed = O*
8. Bir malın talep miktarı, o malın fiyatı değişirken sabit kalıyorsa, talebin fiyat esnekliği
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Ed > 1*** B) Ed = 1** C) Ed > 1*** D) Ed = O
9. Bir malın talebinin gelir esnekliği negatif ise, gelir artışı durumunda aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?
A) Maldan satın alınan miktar artar** B) Maldan satın alınan miktar azalır
C) Maldan satın alınan miktar değişmez D) Tüketici o malı almaktan vazgeçer*
10. Fiyat eksenini kesen pozitif eğimli bir arz eğrisinin fiyat esnekliği, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bire eşittir. B) Birden büyüktür. C) Sıfıra eşittir. D) Sabittir.*

CEVAPLAR
1. Burada doğru yanıt D seçeneğidir. Bunu talebin nokta fiyat esnekliği formülünü kullanarak gösterebiliriz. Değerleri esneklik formülünde yerine koyduğumuzda 7 sonucunu buluruz.*
2. Burada Doğru yanıt C dir. Çünkü gelir esnekliği 1 den büyüktür.*
3. Çapraz talep esnekliği yardımıyla, iki mal arasında ikame veya tamalayıcılık ilişkisinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılır. Esneklik katsayısının işareti negatif ise iki mal tamamlayıcı maldır. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.*
4. Talep esnekliği, malın fiyatındaki yüzde değişime karşılık, talep miktarındaki yüzde ** değişimi ölçtüğü
için doğru yanıt C seçeneğidir.*
5. Talebi esnek malın fiyatı artarsa, malın satılan miktarı azalır. Bu nedenle doğru yanıt A *seçeneğidir.*
6. Talep esnekliğinin değeri birden büyük olduğunda, talebin esnek olduğu ifade edilir. Bu nedenle
doğru yanıt B seçeneğidir.*
7. Talep edilen miktardaki oransal artış, malın fiyatındaki azalıştan küçük ise, esneklik katsayısının değeri birden küçük olur. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.*
8. Bir malın fiyatı değişirken talep miktarı değişmeden aynı kalırsa, esneklik formülünün payında yer alan
miktardaki oransal değişim sıfıra ve dolayısıyla esneklik değeri de sıfıra eşit olur. Bu nedenle doğru yanıt
D seçeneğidir.*
9. Burada doğru yanıt B seçeneğidir. Çünkü, talebin gelir esnekliği katsayısı negatif olursa; gelirdeki artış, maldan satın alınan miktarı azaltır.*
10. Birden büyüktür. Çünkü bu durumda, arz edilen miktardaki oransal değişim, fiyattaki oransal değişimden büyük olur. Bu nedenle doğru seçenek B dir.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 04:39 PM   #9 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart

EKONOMİ SORULARI - 8*
1. Teknolojik değişimin de yer aldığı dönem, aşağıdakilerden hangisidir? A) Piyasa dönemi B) Kısa dönem* C) Orta vadeli dönem D) Uzun dönem*
2. Bir üreticinin, üretimde kullandığı emek ve sermaye miktarını %30 oranında arttırdığını varsayalım. Girdilerdeki bu artışa karşılık üretim %20 oranında artmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A) Ölçeğe göre artan getiri* B) Ölçeğe göre sabit getiri* C) Ölçeğe göre azalan getiri D) Azalan verimler yasası*
3. Aşağıdakilerden hangisi üretici dengesinde geçerli değildir? A) Faktör fiyatlarının birbirine oranı, faktörlerin marjinal fizik ürünlerinin oranının tersine eşittir. B) Faktörlerin marjinal fizik ürünlerinin faktörlerin fiyatlarına oranı birbirine eşittir. C) Üreticinin her faktöre harcadığı son liranın marjinal fizik ürünleri birbirlerine eşittir. D) Faktörlerin marjinal fizik ürünleri birbirine eşittir.*
4. Piyasa döneminde, aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? A) Mala olan talep sabittir* B) Malın fiyatını arz ve talep belirler* C) Arz doğrusu sıfır esnekliğe sahiptir D) Arz miktarı sabit değildir
5. Değişken girdi olan emeğin miktara artarken, emeğin toplam fizik ürünü azalıyorsa; *****
aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? A) APPEmek = 0***** B) MPPEmek* < O*** C) APPEmek < O***** D) APPEmek** > O*
6. Üretimde değişken girdi olarak 2 birim emek kullanıldığında 8 ton ve 3 birim emek kullanıldığında 12 ton ürün elde edilmektedir. 2 ve 3 birim emek girdisi için ortalama fizik ürün (APP) kaçtır? A)2;4** B)4;4** C)4;2*** D) 4; 3*
7. Üretimde değişken girdi olarak 2 birim emek kullanıldığında 8 ton ve 3 birim emek
kullanıldığında 12 ton ürün elde edilmektedir. Değişken girdi emek miktarı 2 den 3 birime
çıktığında marjinal fizik ürün (MPP 2) kaç olur?
A) 1** B)2** C)3** D)4*
8. Aşağıdakilerden hangisi sabit bir girdidir?
A) Fabrika B) Enerji C) işgücü D) Malzeme*
9. Aşağıdakilerden hangisi azalan verimler yasası ile ilgili değildir? A) Kısa dönemde geçerlidir** B) David Ricardo tarafından geliştirilmiştir C) Yasaya göre girdi miktarları arttırıldıkça girdinin marjinal fizik ürünü azalır D) Tüm girdiler aynı oranda artırıldığında geçerlidir.
10. Toplam fizik ürünün, kullanılan değişken girdi miktarına oranına....................... denir.

CEVAPLAR
1. Teknolojik değişim, sadece uzun dönemde sözkonusu olduğu için, doğru yanıt D seçeneğidir.*
2. Burada doğru yanıt C seçeneğidir. Çünkü, girdilerdeki artış oranı, üretimdeki artış oranından daha fazla olursa; ölçeğe göre azalan getiri sözkonusu olur. Burada da girdiler %30 oranında artarken, üretim %20 oranında artmaktadır.*
3. Üreticinin dengede olabilmesi için her faktöre harcadığı son liranın marjinal ürünlerini **** birbirine eşitlemesi gerekir. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.*
4. Burada doğru yanıt C seçeneğidir. Çünkü, piyasa döneminde bir ürünün arz miktarı sabit ve dolayısıyla arz esnekliğinin değeri sıfıra eşittir.*
5. Emek miktarı artarken, emeğin toplam fizik ürünü; son emek birimlerinin, toplam fizik **** ürüne
katkılarının azalması nedeniyle azalır. Bu durum MPPemek<O koşulunu gerektirir. Bu nedenle doğru
yanıt B seçeneği olur.*
6. Bilindiği gibi ortalama fiziki ürün (APP), TPP nin değişken girdi miktarına oranıdır. Bu **** nedenle, 2 birim emek için TPP 8 ton olduğundan, 2 birim emeğin APP si;*
APP2 = 8/2= 4 ve 3 birim emeğin TPP si 12 ton olduğundan, APP3 =12/3=4 olur. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.
7. Değişken girdinin MPP si, TPP deki değişimin, değişken girdi miktarındaki değişime oranı olduğu için
ve soruda da değişken girdi miktarındaki değişim bire eşit olduğundan; kullanılan emek miktarı 2 den 3
e çıktığında MPP2;* 12-8=4 olur. Bu nedenle doğru yanıt D dir.*
8. Sabit girdi, tanımı gereği, üretimde kullanılan miktarı, üretim miktarına göre değişmeyen girdidir. Fabrika, dışındaki tüm diğer seçenekler değişken girdidir. Fabrika ise sabit girdi olduğu için doğru yanıt A seçeneğidir.*
9. Azalan verimler yasası, kısa dönemde geçerlidir ve diğer girdilerin miktarı sabitken, tek bir girdinin miktarı arttırıldığında TPP nin nasıl geliştiğini ifade eder. Bu nedenle D seçeneği, azalan verimler yasası ile ilgili değildir.*
10. Toplam fizik ürünün, kullanılan değişken girdi miktarına oranına Ortalama fizik Ürün denir
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 04:40 PM   #10 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart

EKONOMİ SORULARI - 9*
1. Marjinal maliyet için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? A) A VC ve A TC ye minimum noktalarında eşittir.** B) A TC den küçüktür. C) .A VC den büyüktür.* D) Belli bir üretim düzeyine ulaştıktan sonra A TC den büyüktür.*
2. Eğer ATC üretim düzeyi arttıkça azalıyorsa, A) MC = ATC dir. B) MC < ATC dir. C) MC sonunda, A TC nin üstünde olur. D) Sabit maliyet yoktur.*
3. Bir üretim faktörünün satın alınması durumunda ortaya çıkan maliyete ne denir? A) Açık maliyet* B) Örtük maliyet C) Değişken maliyet D) Sabit maliyet*
4. Aşağıdakilerden hangisi, sırasıyla TC/q ve TC/q formüllerini ifade eder? A) Marjinal ve toplam ürün B) Ortalama ve marjinal maliyet C) Ortalama ve marjinal gelir* D) Marjinal gelir ve ortalama maliyet*
5. Aşağıdakilerden hangisi bir örtük maliyettir? A) Ücret ve maaşlar B) Kredi faizi* C) Leasing ödemeleri D) Amortisman*
6. Bir mal veya hizmeti üretmek için kullanılan tüm kaynakların piyasa değerine .......... denir.*
7. Aşağıdaki formüllerden hangisi yanlıştır? A) TC = TVC + TFC**** B) TFC = TC / Q**** C) AC = TC / Q***** D) MC = TC/ Q*
8. Aşağıdaki ortalama maliyet ifadelerinden hangisi yanlıştır? A) AC = TC / Q** B) ATC = AFC + AVC****** C) AFC = TFC / Q********* D) A VC = TC / Q*
9. Değişken girdinin marjinal ürünü sabitse;
A) Ortalama değişken maliyet önce artar sonra azalır. B) Ortalama sabit maliyet artar. C) Marjinal maliyet artar.* D) Marjinal maliyet sabittir.
10. Bir malın birimi başına vergi uygulanırsa;
A) Ortalama sabit maliyet artar.* B) Ortalama değişken maliyet sabit kalır.
C) Marjinal maliyet değişmez.** D) Hem ortalama hem de marjinal maliyetler artar.

CEVAPLAR*
1. Marjinal maliyet, A VC ve A TC yi her zaman minimum düzeylerinde kestiği için A seçeneği doğru yanıttır.*
2. ATC nin azalan kısmında, marjinal maliyet ATC nin altında yer aldığı için, doğru yanıt B seçeneğidir.*
3. Açık maliyetler, parasal ödemenin yapıldığı anda oluşurlar. Bir üretim faktörünün satın alınması, bir
parasal ödemeyi gerektirdiği için açık maliyettir ve doğru seçenek A dır.*
4. TC/q ortalama maliyeti; TC/q ise marjinal maliyeti ifade ettiği için doğru yanıt B dir.*
5. Burada doğru yanıt D seçeneğidir. Çünkü, örtük maliyet parasal bir ödemeyi gerektirmez. Bu nedenle,
ücret ve maaşlar, kredi faizi ve leasing ödemeleri örtük maliyet olamaz.*
6. Bir mal veya hizmeti üretmek için kullanılan tüm kaynakların piyasa değeri Toplam Maliyeti verir.*
7. Bu soru olumsuz bir sorudur. A seçeneği toplam maliyeti verdiği için doğrudur.C ve D seçeneklerinde ise ortalama ve marjinal maliyet formülleri doğru olarak verilmiştir. B seçeneğinde toplam sabit maliyet
yerine marjinal maliyet formülü kullanılmıştır. Yani yanlıştır. Bu nedenle B doğru yanıttır.
8. Bu sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Çünkü AVC formülü bu seçenekte yanlış biçimde TC/q olarak
verilmiştir. Oysa AVC nin TVC/Q olması gerekir.*
9. Bilindiği gibi marjinal maliyet MPP nin bir yansıması olduğu için, MPP sabit olduğunda **** marjinal
maliyet de sabit olur. Bu nedenle doğru yanıt D dir.*
10. Bir malın birimi başına vergi alınması, firmanın sabit maliyetlerini etkilemez. Buna karşılık firmanın değişken maliyetlerini arttırır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.