BANKACILIK SINAVI – BANKACILIK SINAVLARI SORULARI BANKACILIK SINAVI – BANKACILIK SINAVLARI SORULARI  

Go Back   BANKACILIK SINAVI – BANKACILIK SINAVLARI SORULARI > BANKACILIK > BANKACILIK SINAVI

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07-25-2011, 04:41 PM   #11 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart

EKONOMİ SORULARI - 10
1. Tam rekabet piyasasında kısa dönem firma arz eğrisini aşağıdakilerden hangisi verir? A) Marjinal maliyetin ortalama değişken maliyet üzerinde kalan kısmı B) Marjinal maliyetin artan kısmı C) Marjinal maliyetin ortalama sabit maliyet üzerinde kalan kısmı D) Ortalama maliyetin artan kısmı*
2. Aşağıdaki mallara ait piyasalarda hangisi tam rekabet piyasasına bir örnek olabilir?
A ) Diş macunu B) Traş bıçağı C) Patates* D) Otomobil*
3. Tam rekabet piyasasında uzun dönem endüstri (piyasa) dengesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) MC=MR>AC**** B) MC=MR<Fiyat* C) MC=MR=AR=Fiyat*** D) MC=MR=AR=Fiyat=AC*
4. Tam rekabetçi bir firmanın karını maksimize ettiği noktada aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? A) Marjinal gelir ile marjinal maliyet arasındaki fark maksimumdur. B) Marjinal gelir marjinal maliyete eşittir C) Marjinal gelir ortalama maliyete eşittir D) Ortalama gelir ortalama maliyete eşittir
5. Tam rekabetçi bir firmanın karşılaştığı talep eğrisinden, aşağıdaki eğrilerden hangisini çıkarabiliriz?
A) Ortalama gelir eğrisini B) Toplam gelir eğrisini C) Toplam maliyet eğrisini D) Marjinal maliyet eğrisini*
6. Aşağıdaki hangi özellikten dolayı, tam rekabet piyasasında hem firma hem de * endüstri dengesi aynı olur?
A) Fiyat farklılaştırılması* B) Piyasaya giriş ve çıkış serbestliği C) Çok sayıda alıcı ve satıcı olması** D) Fiyat farklılaştırılması*
7. Tam rekabetçi bir firma 650 birim ürettiği zaman kan maksimum yapmaktadır. 650 birim üretmenin toplam maliyeti 3510 TL'dir. Malın birim fiyatı 8 TL olduğuna göre firmanın maksimum olan kan ne kadardır?
A)1625 8) 1225** C) 1600** D) 1690*
9. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının bir özelliği değildir?
A) Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır.* B) Homojen mal üretilir.
C) Piyasaya giriş uzun dönemde kısıtlıdır.** D) Alıcı ve satıcılar tam bilgiye sahiptir.
10. Tam rekabet piyasası neden uzun dönemde en etkin teknolojiyi kullanır?
A) Firmalar MR = MC çıktı düzeyinde üretim yaptıkları için.** B) Firmalar fiyat =A VC Çıktı düzeyinde
üretim yaptıkları için.
C) Firmalar fiyat = TC çıktı düzeyinde üretim yaptıkları için.* D) Fiyat minimum ortalama maliyete eşit
olduğu için.*

CEVAPLAR*
1. Bu sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. Çünkü tam rekabet piyasasında firmanın' kısa dönem arz eğrisi, firmanın marjinal maliyetinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmıdır.*
2. Tam rekabet piyasası, gerçek yaşamda daha çok tarımsal ürün piyasalarında geçerli olan bir piyasa yapısıdır. Bu nedenle patates piyasası diğer seçeneklerde belirtilen ürünlere ait piyasalara oranla, tam
rekabet piyasası özellikleri daha çok gösterir. Ayrıca diğer seçeneklerde yer alan ürünlerin piyasa yapıları daha sonraki ünitelerde anlatılacak olan eksik rekabet piyasalarının birer örnekleridir. Bu nedenlerle doğru yanıt C seçeneğidir.*
3. Burada doğru yanıt D seçeneğidir. Çünkü tam rekabet piyasasının uzun dönem mendüstri dengesinde MC=MR=AR=AC=Fiyat eşitliği geçerlidir.*
4. Tam rekabetçi firmanın karını maksimize ettiği noktada, firmanın marjinal maliyetinin **** marjinal gelirine eşit olması gerekir. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.*
5. Tam rekabetçi bir firmanın malına olan talep eğrisi, aynı zamanda firmanın ortalama ve marjinal geliri ile fiyatına eşit ve yatay eksene paralel bir doğru şeklindedir. Bu nedenle doğru yanıt Adır.*
6. Tam rekabet piyasasında hem firma, hem de endüstri dengesinin aynı anda sağlanmasının nedeni;
piyasaya girişin serbest olmasıdır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.*
7. Bilindiği gibi toplam kar = toplam gelir - toplam maliyettir. Soruda toplam maliyet 3510 TL olarak verilmiştir. Ancak toplam gelir belli değildir. Bununla birlikte verilenler yardımıyla toplam gelir kolaylıkla bulunabilir. Bunun için toplam gelirin tanımını kullanmak yeterlidir. Toplam gelir satış miktarı ile fiyatın çarpımı olduğu için 650x8=5200 olarak bulunur. Toplam maliyet ile toplam geliri kullanarak toplam karı=5200-351 0=1690 olarak buluruz. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneğidir.* 9. Tam rekabet piyasasının varsayımları gereği hem kısa hem de uzun dönemde piyasaya giriş serbesttir. Bu nedenle C seçeğini tam rekabet piyasasının bir özelliği değildir. Bu sorunun olumsuz olması nedeniyle doğru yanıt C dir.*
10. Burada doğru yanıt D dir. Çünkü, fiyat minimum ortalama maliyete eşittir. Bu nedenle toplum en etkin teknolojiyi kullanır.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 04:43 PM   #12 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Post

EKONOMİ SORULARI - 11*
1- I- Patent Hakları *** II- Yasalarca Sağlanan İmtiyazlar *** III- Üretimin Çok Büyük Sermaye Gerektirmesi *** IV- Hammadde kaynaklarına Sahip Olma*
Yukarıdakilerden hangileri doğal monopole neden olur?
A) i* B) ii ve III C) III ve LV D) III*
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, tekel piyasasına uygun değildir?
A) Tekelci firma bir hizmetin tek sunucusudur* B) Tekelci firma ile endüstri aynıdır C) Tekelcinin ürettiği ürünün yakın ikamesi yoktur* D) Tekelin kısa ve uzun dönem koşulları birbirinden farklıdır*
3. Tekel piyasasının hangi varsayımı, tekelci firmayı endüstri konumuna sokar?

A) Ürünün yakın ikamesinin olmaması B) Tek bir satıcının olması C) Piyasaya girişin engellenmesi* D) Tekelin fiyat farklılaştırması*
4. Tekelci firmanın talep eğrisi, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir? A) Marjinal gelir eğrisidir* B) Ortalama gelir eğrisidir C) Ortalama gelir ile fiyatın farkıdır* D) Marjinal maliyet ile marjinal gelir farkıdır
5. Aşağıdaki ilişkilerden hangisi tekel piyasası için geçerli değildir? A) AA herzaman MAiden büyüktür B) AA ile MA ilk miktarda eşittirler C) AA, MAiden küçüktür* D) Fiyat MAiden büyüktür*
6- Talep Esnek İse aşağıdakilerden hangisi tekel piyasası için geçerlidir?

A) Toplam gelir fiyat düştüğünde azalır B) Toplam gelir fiyat düştüğünde değişmez C) Marjinal gelir pozitiftir* D) Marjinal gelir sıfırdır* 7. Uzun dönemde tekel piyasasında ekonomik karın varlığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Tek bir satıcının olması* B) Piyasaya girişin engellenmesi C) Homojen mal satılması** D) Fiyat farklılaştırması yapılması*
8. Tekelci firma ilk 10 birimi 10 TL, sonraki 20 birimi 9 TL den satarsa, hangi tür fiyat farklılaştırması yapar? A)Tam* B) Birinci derece C) ikinci derece D) Kısmi*
9. Eğer tekelci firma, alıcılar arasında fiyat farklılaştırması yapıyorsa; buna ................. denir.*
10. Tekel piyasasında neden, uzun dönemde atıl kaynaklar olur?
A) Fiyat farklılaştırması yapıldığı için** B) Ekonomik kar olmadığı için C) Fiyat minumum ortalama maliyete eşit olmadığı için D) Fiyat marjinal gelire eşit olduğu için

CEVAPLAR
1. Verilen ifadelerden i, ii ve iv genelde tekelin oluşma nedenleri iken, üretimin çok büyük sermaye gerektirmesi ifadesi doğal tekelin nedenidir. Bu nedenle doğru yanıt D dir.*
2. A, B ve C seçeneklerinde yer alan ifadeler, tekel piyasasının özellikleridir. Ancak D seçeneğinde yer alan ifade, tekel piyasası için geçerli değildir. *
3. Tekel piyasasında tek bir satıcının olması sonucu, tekelci firma ile endüstri aynıdır. Bu nedenle doğru yanıt B dir.*
4. Bu sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. Çünkü tekelcinin talep eğrisi, ortalama gelir eğrisini belirler.*
5. Tekelci firmanın talep eğrisi, azalan eğime sahip olduğu için tekelcinin daha fazla satabilmesi için fiyatını düşürmesi gerekir. Bu nedenle ilk miktar dışında tekelcinin marjinal geliri, her zaman ortalama gelirinden ve fiyatından düşüktür. Bu nedenle C seçeneği doğru yanıttır.*
6. Bilindiği gibi, tekel piyasasında talep esnek olduğunda, fiyatlar arttığında talep miktarındaki oransal azalış fiyattaki oransal artıştan; fiyatlar azaldığında ise talep miktarındaki oransal artış fiyatlardaki oransal azalıştan daha fazladır. Bu nedenle talep esnek iken fiyatların düşmesi nedeniyle artan ek birimlerin toplam gelire katkısı olan marjinal gelir pozitif olur. O halde doğru yanıt C seçeneği olmalıdır.*
7. Piyasaya başka firmaların girmesi engellendiği için tekelci firma uzun dönemde de piyasada tek firma konumundadır. Dolayısıyla ekonomik kar elde eder. O halde doğru yanıt B seçeneğidir.*
8. Bu ikinci derece fiyat farklılaştırmasının bir örneğidir. Çünkü tekelci bu şekilde miktarlar arasında farklılaştırma yapmaktadır. Doğru yanıt C dir.*
9. Alıcılar arasında yapılan fiyat farklılaştırmasına Üçüncü Derece fiyat farklılaştırması denir.*
10. Uzun dönemde atıl kaynakların olmaması için, fiyatın minimum ortalama maliyete eşit olması
gerekir. Ancak tekel piyasasının uzun dönem dengesinde, fiyat ortalama maliyetten büyüktür. Bu
nedenle kaynaklar atıl kalır. Dolayısıyla sorunun doğru yanıtı C seçeneği olur.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 04:44 PM   #13 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Post

SORULAR 12*
1. Demir-çelik, aleminyum, bakır gibi metallerin piyasaları, hangi tür piyasa için örnek gösterilebilir?
A) Tam rekabet B) Tekel C) Oligopol D) Tekelci rekabet*
2. Aşağıdakilerden hangisi, tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biridir?
A) Az sayıda firmanın farklılaştırılmış mal satması B) Çok sayıda firmanın homojen mal satması C) Az sayıda firmanın homojen mal satması* D) Çok sayıda firmanın farklılaştırılmış mal satması*
3- Tekelci rekabetçi* bir firma için kısa dönem denge çıktı düzeyini, aşağıdakilerden hangisi
verir?
A) P=SMC B)P=SAC C) MR=SMC D) MR=SAC*
4. Dirsekli talep modeli aşağıdakilerden hangisini açıklar? A) Tekel davranışını B) Karteli* C) Tekelci rekabette mal farklılaştırılmasını D) Oligopolde fiyatın artma yönünde katılığını*
5. Az sayıda satıcının bulunduğu bir piyasa organizasyonu içinde, firmalar homojen olmayan ürün üretiyorlarsa; bu piyasaya ne ad verilir?
A) Saf oligopol B) Tam rekabet C) Farklılaştırılmış oligopol D) Tekelci rekabet*
6. Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırmasına yol açmaz?
A) Ürünün ambalajı B) Satıcının mağazasının görünümü* C) Maliyet farklılıkları D) Satış koşulları*
7. Tekelci rekabet piyasasında, uzun dönemde neden ekonomik kar yoktur?
A) Maliyetler farklıllaştığı için* B) Ürün farklılaştırılması olduğu için C) Fiyat farklılaştırılması olduğu için D) Piyasaya girişte engeller olmadığı için*
8. Az sayıda satıcının bulunduğu bir piyasa organizasyonu, içinde firmalar farklılaştırılmış ürün üretiyorlarsa; bu piyasaya ne ad verilir?
A) Tekel B) Tam rekabet C) Pür oligopol D) Farklılaştırılmış oligopol*
9. Oligopolistik firmaların en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekelci güç sahibi olmaları B) Fiyat farklılaştırabilmeleri** C) Ürün farklılaştırabilmeleri D) Ortak bağımlılıkları*
10. Tekelci rekabet piyasasında uzun dönem dengesinde, aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?
A) P > MC B) MR = MC C) P = AC D) P > AC*

CEVAPLAR*
1- Burada verilen ürünlere ait piyasalarda, az sayıda firma genelde homojen mal üretirler. Bu da oligopol piyasasının tipik bir özelliğini yansıtır. Dolayısıyla bu ürünlere ait piyasalar oligopol piyasalarıdır. Bu nedenle doğru yanıt C dir.*
2. Tekelci rekabet piyasasını diğer piyasalardan ayıran en önemli özellik mal farklılaştırmasıdır. Bu
piyasanın bir diğer önemli özelliği ise satıcı sayısının çok olmasıdır. Bu nedenle doğru yanıt D dir.*
3. Bütün piyasalarda olduğu gibi, bir tekelci rekabetçi firmanın da kısa dönemde dengede olabilmesi için marjinal geliri ile marjinal maliyetinin eşit olması gerekir. Bu nedenle doğru yanıt C dir.*
4. Dirsekli talep modeli bir oligopol modelidir. Bu nedenle tekelci davranışı ile tekelci rekabette mal farklılaştırmasını açıklamaz. Kartel ise kendisi bir oligopol modelidir. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneği olmaktadır.*
5. Bu piyasa yapısı farklılaştırılmış oligopoldür. Dolayısıyla doğru yanıt C dir.*
6. Maliyet farklılıkları ürünlerin farklılaşmasına yol açmaz. Bu nedenle doğru yanıt C dir.*
7. Tekelci rekabet piyasasında piyasaya giriş serbestisi olduğu için, uzun dönemde fiyat ortalama maliyete eşit olur. Fiyat ortalama maliyete eşit olduğunda ekonomik kar olmaz. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.*
8. Farklılaştırılmış oligopolde firmalar farklılaştırılmış ürünler satar. Burada ayrıca az sayıda satıcı vardır. Bu nedenle doğru yanıt D dir.*
9. Diğer seçeneklerde belirtilenler de oligopolistik firmaların birer özelliklerini yansıtmaları na rağmen, oligopol pisasının en ayırd edici özelliği, firmalar arası ortak bağımlılıktır. O halde doğru yanıt D dir.*
10. Tekelci rekabet piyasasının uzun dönem dengesinde, MR=MC, P=AC ve P>MC dir. Fakat fiyat AC den büyük olamaz. Bu nedenledoğru yanıt D seçeneğidir.
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 07-25-2011, 04:48 PM   #14 (permalink)
Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
Mesajlar: 31
nar20 - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Wink

Bunlar genel hatlarıyla genel ekonomi sorularıydı. Çalışmak için linkteki notlara da göz atabilirsiniz


http://www.ecoyatirim.com.tr/dosyala...mi_temel_1.pdf
nar20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:59 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.